Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü içerisinde yer alan Öğrenci Merkezi (yerleşim planı 3 No.lu alan) bünyesindeki dersliklerde, üniversitenin bir çok  sanatsal faaliyeti yürütülmektedir.